Phyllostachys edulis ’Kikko’

Phyllostachys edulis ’Kikko’